Our Donors

Thanks-YOU-Our Generous Sponsors 
2018-2019

DONORAMOUNT
Bhikhubhai & Radha Patel$10000
Ravindra & Suhasini Patel$5500
Dipen & Sapana Patel$8066
Adarsh Kumar Hari$3000
Bhagubhai & Jayaben Patel$7000
Lalit & Shanti Patel$2400
Manish & Aaradhana Gupta$2100
Kirit & Sama Patel$1700
Dhanu & Paresha Patel$1600
Ravi & Sonalee Panchal$1500
Sunina Russell$1050
Vikram & Rekha Shah$1000
Wayne & Sutapa Armoogam$1000
Raju & Priti Patel$1000
Ratisinh Javia$1000
Ashish & Bina Patel$1000
Madhuben Kantilal Patel$750
Indradat Jagnandan$600
Jai & Chandra Seecharran$501
Jayanti & Jasumati Alagia$500
Uttam & Kusum Prajapati$500
Prabha Jitendra Shah$500
Paula Bradner, Ref: Ravi Patel$500
Jitu & Vibha Patel$450
Rajani & Nisha Merchant$450
Miten & Ami Negandhi$450
Akshat & Dipali Patel$450
Bramha Jagnadan Sharma$400
Arvind & Pushpa Patel$375
Vipin Shah ref: Prof. Darji$375
Rasik Patel$350
Manubhai Family - Suresh$350
Feroz (Poppey) Khan, Trinidad$300
Elizabeth Griswald$270
Chirag A. Patel$251
Gordhan and Kala Patel$251
Tulsedei Rupnarain$250
Mahesh & Rakhi Patel$250
Dhiru & Hansa Mali$250
Priti & Raju Patel$200
Mugresh G. Patel$200
Sanjay & Shilpa Patel$200
Jaden (Sunina) Russell$150
Joshua (Sunina) Russell$150
Prakash & Pushpa Desmukh$150
Karishma Tailor$150
Tara Narotam - Contact info??$150
Manubhai Family - Sanjay$150
Manubhai Family - Harshil$150
Anil Imandar$125
Suraiya and Maurf Haider$101
Dinesh & Sandhya Patel$101
Majid & Janice Kureshi$100
Sagar Baldwa - Merck$100
Anand & Shilpa Patel$100
Jaymin Rajubhai Patel$100
Jiger Rajubhai Patel$100
Jai Nilesh Shah$100
Kruti & Ridhen Patel$100
Nidhi & Ankit Patel$100
Shia Sanjay Patel$100